Katowice-Giszowiec, ul. Przyjazna 8
Skontaktuj się z nami: +48 32 250 20 49
slider photo
slider photo

Strona główna > Specjaliści > Dermatolog > Godziny przyjęć

 

pon. - sob. godz. 17:00 - 20:30

© Copyright 2012. Centrum Medyczno - Farmakologiczne Przyjazna.
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Śląskie. Pozytywna energia Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HPS Sp. z o.o. Katowic dzięki inwestycji w informatyczne systemy zarządzania i monitoringu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.02-00-635/08-02

Wartość całkowita projektu: 365 962, 80 zł

Wartość dofinansowania: 60 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 179 964,00 zł

Nazwa Beneficjenta: HPS Sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt pt. „Rozwój działalności firmy HPS sp. z o.o.” poprzez utworzenie centrum medyczno-farmaceutycznego w Katowicach-Giszowcu”.

Nr umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-636/08-03

Kwota całkowita projektu - 1 525 000.00 zł
Kwota dofinansowania - 732 000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl