A A A
  • choroby serca
    choroby serca

Blog o zdrowiu

Blog o zdrowiu . Ogromna większość chorych na serce pozostaje pod opieką ogólnego lekarza internisty bądź stale, bądź przynajmniej w początkowym okresie swojej cho­roby. Na barkach internisty spoczywa ciągle jeszcze główny ciężar diagnostyki kardiologicznej, przynajmniej jeśli idzie o ustalenie rozpoznania wstępnego i po­kierowanie dalszym losem pacjenta. Liczba placówek ściśle kardiologicznych jest u nas jeszcze niewielka i nie są one w stanie objąć opieką całej licznej rzeszy chorych na serce, nie wspominając już o pacjentach podejrzanych o chorobę serca. W większości chorób serca możliwe jest ustalenie dość dokładnego rozpo­znania oraz prawidłowe pokierowanie leczeniem w oparciu o zwykłe metody badania internistycznego, wsparte podstawowymi badaniami biochemicznymi, badaniem radiologicznym i elektrokardiograficznym. Chorzy bezwzględnie wy­magający zastosowania bardziej złożonych metod diagnostycznych stanowią mniejszość. Problemy diagnostyczne wyłaniające się podczas badania takich chorych w ośrodku specjalistycznym nie stanowią zasadniczego tematu tej książ­ki. Zostały one przedstawione tylko w ogólnych zarysach, podczas gdy główną uwagę staraliśmy się poświęcić zagadnieniom diagnostycznym częstym, codzien­nym i możliwym do rozstrzygnięcia siłami przeciętnie doświadczonego internisty.