Reklama
A A A

SKÓRY STWARDNIENIE LUB ZGRUBIENIE

Stwardnienie skóry towarzyszy wszystkim miejscowym stanom zapalnym, jak: zapalenie włóknistej tkanki łącznej podskórnej, ropniom, czyrakom, prze­wlekłym wrzodom. Blizny i bliznowce są miejscowymi zgrubieniami skóry. Lichenificatio (neurodermitis). Cechy. W wyniku drapania powstają lisza-jowate tarczki na kończynach dolnych, szyi, kończynach górnych i mosznie. Są to owalne lub nieregularne płytki ściemniałej i zgrubiałej skóry, których powierzchnia dzieli się na bardziej lub mniej wzniesione, trójkątne lub nie­regularne płaskie obszary grudkowe, o mozaikowym wyglądzie i pokryte zmianami skórnymi, wskutek drapania. Myxoedema. Cechy. Stwierdza się uogólnione, twarde, nieelastyczne i nie pozostawiające wgłębień obrzmienie skóry. Scorbutus (u osób dorosłych). Cechy. Niekiedy obserwuje się wybitne na-cieczenie skóry, tkanki podskórnej i mięśni („stwardnienie gnilcowe"), two­rzące spoiste stwardnienie, najczęściej na nogach. Lymphangiectasis acquisita. Cechy. Skóra i tkanka podskórna w obszarze unaczynionym przez nied^ożne ^czynią limfatyczne jest bardzo zgrubiała (twardy obrzęk, lymphoedema). Pr'i ucisku nie powstaje wgłębienie, skóra ma szorstką, zmarszczoną powierzchnię (brodawki limfatyczne), albo naczynia limfatyczne mają zarysy kręte, podobne do żylaków. Istnienie niedrożności naczyń limfatycznych (guz, blizna); gruźlica, nowotwór lub usunięcie grupy węzłów limfatycznych; okresowe bóle i zaczerwienienie skóry w zajętym obszarze, z gorączką; czasem przetoka limfatyczna w wyniku pęknięcia brodawek limfatycznych; niekiedy dołącza się zakażenie lub róża. Paralysis agitans (choroba Parkinsona). Cechy. Skóra, zwłaszcza na czole, bywa zgrubiała. Sclerodermia. Cechy. W rozlanej postaci rozwija się stopniowo znaczne stwardnienie tkanek. Skóra staje się twarda, gruba, sucha, szklista i ściśle złączona z tkanką podskórną. Zmiany rozwijają się najpierw na kończynach lub na twarzy i mogą się uogólniać. Morbus Graves-Basedowi, Cechy. Twardzina skóry, podobna do wyżej opi­sanej, bywa powikłaniem choroby Graves-Basedowa. Mniej częste przyczyny. Lepra; phlebitis; rhinoscleroma; sclerema; morphea guttata; ichtyosis; lichen ruber; erysipelas; sclerodactylismus; carcinoma mammae acutum (peau d'orange); intoxicatio arseno chronica (dłonie i po­deszwy); thrombangiitis obliterans; lymphangiectasia congenita; elephanthia-sis (seu filarlasis); polyneuritis (ręce i stopy); morbus Raynaudi (wystąpienie twardziny w tej chorobie); scleroedema.