BÓL GARDŁA

Ostre proste zapalenie gardła (pharyngitis acuta simplex). Cechy. Suchość, bolesność i palenie w gardle narastają aż do prawdziwego bólu i zaburzenia połykania, połączonych ze sztywnością i bólem mięśni szyi oraz z zajęciem okolicznych węzłów chłonnych.Skojarzenie z ostrym zapaleniem nosa lub z przeziębie­niem; początek z ogólnym złym samopoczuciem i lekkim podniesieniem cie­płoty; brzeżne zaczerwienienie podniebienia miękkiego, gardła i języczka, później obrzęk i ból języczka; wzmożona wydzielina w gardle; czasami suchy, drażniący kaszel; brak zajęcia migdałków podniebiennych.Ostre zakażenie tworów limfatycznych gardła (tonsillitis acuta; adeno­iditis acuta; tonsillitis lingualis acuta; pharyngitis lateralis acuta). Cechy. Gardło jest suche i bolesne, czemu towarzyszy uczucie ogólnego rozbicia, ból głowy, utrudnienie połykania, ból uszu, stłumiony głos, bolesny kaszel, uogólnione pobolewania i obrzmiałe, bolesne węzły szyjne. Ostre zapalenie wyrośli adenoidalnych cechuje się zatkaniem nosa, bólem w okolicy tylnej części nosa, utrudnieniem połykania i obrzmieniem górnych węzłów chłon­nych szyi. Ostre zapalenie migdałka językowego powoduje ból promieniujący do okolicy gnykowej lub do uszu, umiarkowane utrudnienie połykania i two­rzenie gęstej, śluzowo-ropnej wydzieliny. Pharyngitis lateralis acuta powoduje znaczne zaburzenie połykania i często ból ucha.Początek wśród dreszczyków i dreszczy; gorączka; przy­spieszenie tętna; obłożony język, niemiła woń z ust; zaparcie; przy badaniu Obrzmiałe i czerwone migdałki z wysiękiem w kryptach, tworzącym serowatemasy; szyjne węzły chłonne często bolesne przy dotyku i wyczuwalne; cho­roba trwa od 2 do 7 dni; przy septycznym zapaleniu gardła może dojść do posocznicy.Ropień okołomigdałkowy (abscessus peritonsillaris). Cechy. W ciężkich przypadkach występuje znaczny ból gardła, promieniujący do ucha, a obrzęk jest tak duży, że upośledza przełykanie, oddychanie i ruchy żuchwy (czasem dochodzi do szczękościsku).Gorączka; zazwyczaj jednostronne występowanie; powsta­nie jako powikłanie ostrego zapalenia migdałków; obrzmienie, przekrwienie i obrzęk podniebienia miękkiego, języczka i przednich łuków podniebien-nych; obrzmiały migdałek jest przemieszczony ku dołowi i przodowi; obło­żony język; głowa pochylona ku stronie zajętej; zmiany w okolicznych węz­łach chłonnych; samoistne lub chirurgiczne otwarcie ropnia z wydobywaniem się ropy, jeśli wcześniej rozpoczęte leczenie nie zapobiegnie utworzeniu się ropnia.Płonica (scarlatina). Cechy. W większości przypadków występuje na począt­ku ból gardła, zwłaszcza u dorosłych. Dziecko może się skarżyć na tę dole­gliwość, choć w pewnych przypadkach objawy te są całkowicie podmiotowe. W wielu przypadkach stwierdza się rumieniowate zaczerwienienie, obejmujące gardło, migdałki i łuki podniebienne. W niektórych ciężkich przypadkach objawy ze strony gardła wysuwają się na plan pierwszy, a poza bólem ist­nieje intensywne przekrwienie gardła, błoniaste naloty, oraz szybko rozwija­jące się obrzmienia węzłów chłonnych szyi.Przewlekłe proste zapalenie gardła (pharyngitis chronica simplex; pharyn­gitis granularis seu lacunaris). Cechy. Do głównych objawów należy boles-ność i suchość gardła, sprawiająca dolegliwości głównie z rana. Często wy­stępuje uczucie obcego ciała w gardle, co skłania do stałego odchrząkiwania. W wywiadzie — napady ostrych zapaleń gardła; chrapłi-wość głosu po dłuższym mówieniu; czasem męczący, suchy kaszel, powodowa­ny przez uczucie drapania w gardle; odkrztuszanie ciągliwej wydzieliny; przy oglądaniu zaczerwieniona lub blada śluzówka z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi na tylnej ścianie gardła, która jest pokryta lepką wydzieliną i usiana powiększonymi grudkami chłonnymi.Błonica (diphtheria). Cechy. W błonicy gardła i migdałków, zwłaszcza jeśli dochodzi do tworzenia się błon, na początku choroby pojawia się czasem nieznaczny ból gardła, choć może go nie być. Nawet w ciężkich przypadkach początek jest często podstępny i stopniowy; może występować tylko lekki ból gardła, tak że chory skarży się jedynie na niewielkie utrudnienie połyka­nia. Obecność błon musi oczywiście wzbudzać podejrzenia; konieczne jest wówczas natychmiastowe badanie bakteriologiczne.Mononukleoza zakaźna. Cechy. Choroba ta cechuje się prostym zapaleniem gardła, zapaleniem migdałków podniebiennych, a czasem wrzodziejąco-błoniastym zapaleniem gardła, czemu towarzyszy ogólne złe samopoczucie, osła­bienie, mdłości i wymioty.Zajęcie węzłów chłonnych, zwłaszcza szyi; gorączka; peto-ciowate wybroczyny na podniebieniu miękkim; często uogólniona wysypka plamista; badanie krwi (względny lub bezwzględny wzrost liczby dużych krwinek jednojądrzastych); dodatni test serologiczny Paul Bunnella.Kiła gardła. Cechy. W pierwszym okresie (objaw pierwotny) jedyną dole­gliwością może być pewne utrudnienie połykania, jednakże dołączenie się do wtórnego zakażenia prowadzi do owrzodzeń z gorączką, ogólnym złym sa­mopoczuciem, bólem ucha i gardła oraz zaburzeniami połykania. W drugim okresie choroby (wykwity na śluzówkach) mogą nie występować objawy miejscowe lub tylko lekki ból gardła, który w razie rozwoju zmian owrzodze-niowych może się nasilać, zwłaszcza przy spożywaniu środków miejscowo drażniących. W trzecim okresie (kilak) może mieć miejsce mechaniczne zabu­rzenie połykania, a w razie obecności centralnego rozmiękania i owrzodze­nia — również bolesność; bolesność nie jest jednakże tak znaczna, jak moż­na by się spodziewać po wyglądzie zmian.Ciało obce w gardle. Cechy. Takie ciała obce, jak szpilki i rybie ości, wbi­jają się czasem w śluzówkę migdałków lub gardła i powodują podrażnienie i ból, nasilający się przy połykaniu.W wywiadzie — połknięcie ostrego ciała, zwykle przy jedzeniu, z natychmiastowym wystąpieniem dławienia się i uczucia obcego ciała w gardle; oglądaniem lub obmacywaniem wykrywa się ciało obce.Angina Vincenta (angina Vincenti; tonsillitis ulcero-membranacea; angina pseudomembranosa; pharyngitis fusospirochaetalis). Cechy. Umiarkowany lub lekki (choć czasem gwałtowny) ból przy przełykaniu i mówieniu. Typowe jest jednostronne umiejscowienie z bólem ucha i nieznacznym zajęciem szyjnych węzłów chłonnych.Początek zazwyczaj wśród objawów podostrego lub lek­kiego zapalenia migdałków; może być ogólne złe samopoczucie, bó! głowy, dreszczyki, niewielka gorączka (do 38°); może być jednostronne powiększe­nie węzłów chłonnych szyi, zwłaszcza u dzieci; szarawobiałe, błoniaste nalo­ty na migdałkach i innych częściach gardła, otoczone czerwonymi obwódkami; niemiła woń oddechu; czas trwania od kilku dni do kilku tygodni; tendencja do nawrotu; badanie mikroskopowe zabarwionego rozmazu (wykazujące pa­łeczkę wrzecionowatą, o końcach węższych niż środek, gramdodatnią, w symbiozie z krętkiem, który jest gramujemny, ma zaostrzone końce i jest nieregularnie skręcony).Obrzęk głośni (oedema glottidis; laryngitis oedematosa). Cechy. Chory mo­że się skarżyć na ból gardła z uczuciem suchości i pełności oraz na pewne utrudnienie połykania.W wywiadzie — zakażenie gardła lub jakaś choroba ogólna (cukrzyca, alkoholizm, choroba Brighta); ochrypły głos, odchrząkiwanie; stop­niowo narastające utrudnienie oddychania; badanie przy pomocy laryngosko­pu (intensywne nastrzyknięcie i obrzęk wejścia do krtani i jej wnętrza, jak również głośni).Zatrucie substancjami żrącymi. Cechy. Zawsze pojawia się silny ból gardła, urastający często do prawdziwych cierpień przy próbie połykania. Jeśli chory przeżyje bezpośrednie następstwa otrucia, pozostają owrzodzenia i ubytki, które są również bolesne.Ropień zagardłowy (abscessus retropharyngeus). Cechy. U dorosłych wy­stępuje ból podobny jak w ropniu okołomigdałkowym; towarzyszy mu utrud­nienie przełykania, częściowa utrata głosu i mierny wzrost temperatury. Ból i zaburzenia połykania narastają, póki ropień nie opróżni się samoistnie lub przez nacięcie. Jeżeli ropień jest duży, pojawia się duszność z wdechowym i wydechowym szmerem ze zwężenia.Gruźlica gardła. Cechy. W postaci prosówkowej ból gardła, utrudnienie połykania i głuchy głos stwierdza się przy obrzmiałym podniebieniu, gorącz­ce, ogólnym zakażeniu i ogólnym wyczerpaniu. W postaci przewlekłej może występować silny ból gardła, któremu towarzyszy utrudnione połykanie, ból ucha i nosowy odcień głosu. Gruźlica gardła może rozpoczynać się w podnie­bieniu miękkim, języczku, migdałkach lub w śluzówce wyściełającej gardło; ma ona tendencję do szerzenia się. Agranulocytoza (angina agranulocytica; neutropenia maligna). Cechy. Ból gardła i utrudnienie połykania należą do objawów wstępnych.Gorączka ; złe samopoczucie i ogólne obja­wy ostrego zakażenia; owrzodzenia i martwica migdałków, gardła, dziąseł i języka; leukopenia praktycznie z zupełnym brakiem leukocytów wieloją-drzastych; czas trwania od 4 do 10 dni; rokowanie poważne.Mniej częste przyczyny. Zapalenie języczka; ostre zakaźne zapalenie nagłoś­ni; ropowicze zapalenie migdałków podniebiennych (ropień w obrębie mig-dałka, ból jak przy ropniu okołomigdałkowym); kamień migdałkowy; nerwica; zapalenie stawu pierścienno-nalewkowego; zatrucie akonityną, kantarydyną; zapalenie mózgu typu St. Louis¡ opryszczka gardła (zapalenie płuc, grypa, zim-nica, zapalenie opon mózgowych, zakażenie wirusem coxsackie); hiperkera-toza gardła; zakażenia przestrzeni gardłowo-szczękowej; zanikowe zapalenie gardła (suchość i lekki ból gardła); hiperplazja łuków i migdałków podnie­biennych (powtarzające się bóle gardła); grzybicze zakażenie gardła (moni-liaza, sporotrychoza, drożdżyca, promienica); ostra białaczka; nerwoból nerwu językowo-gardłowego; guzy krtani i gardła (owrzodzenie powodujące boles-ność przy połykaniu i bóle ucha).

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments